Derivat är komplexa instrument och innebär en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. Observera att 78% av våra icke-professionella investerares konton förlorar pengar vid derivathandel. Du bör överväga huruvida du förstår hur derivat fungerar och om du har råd att ta risken att förlora pengar.
Handel med derivat innebär höga risker och kanske inte passar alla.
China Public Holiday, 1st of October 2018

Please find below adjustments to hours of trading on Monday the 1st of October 2018 due to a public holiday in China. Please note that times are listed in UK time and all information is correct at time of publication but is subject to change without prior warning.

Indices
Products  
Monday 1st October
China Enterprises/Hong Kong Index Closed