Derivat är komplexa instrument och innebär en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. Observera att 69% av våra icke-professionella investerares konton förlorar pengar vid derivathandel. Du bör överväga huruvida du förstår hur derivat fungerar och om du har råd att ta risken att förlora pengar.
Handel med derivat innebär höga risker och kanske inte passar alla.
4th of July holiday in the US
Please find below trading hour adjustments over the 4th of July holiday in the US. Please note that times are listed in UK time and all information is correct at time of publication but is subject to change without prior warning.

Indices
Products Trading Hours
Tuesday 3rd July Wednesday 4th July
UK 100 Closed 21:00 - 23:05 Closed 21:00 - 23:05
US 500/US Tech 100/Wall Street Closed 18:15 - 23:01 Closed 18:00 - 23:01
Japan 225 Closed 18:15 Closed 18:00
Russ 2K Closed 18:15 Closed 18:00
US Dollar-Index Closed 18:00 Closed 18:00
Germany 30 Closed 21:00 - 23:05 Closed 21:00 - 23:05
Index Differential Wall St - UK 100 Closed 18:15 Closed 18:00
Index Differential Wall St - Germany 30 Closed 18:15 Closed 18:00
Shares
Products Trading Hours
Tuesday 3rd July Wednesday 4th July
US Closed 18:00 Closed
Commodities
Products Trading Hours
Tuesday 3rd July Wednesday 4th July
Brent Normal Closed 18:30
Gas Oil Normal Closed 18:30
US Crude/US Unleaded Gasoline/Heating Oil/Natural Gas/Gold/Silver/Copper Normal Closed 18:00 - 23:01
Wheat/Soybean Closed 18:05 Closed
World Sugar Normal Closed
US Coffee Normal Closed
US Cocoa Normal Closed
Cotton No2 Normal Closed
Orange Juice Normal Closed
Bonds/STIRS
Products Trading Hours
Tuesday 3rd July Wednesday 4th July
US Bonds Normal Closed 18:00 - 23:01