Derivat är komplexa instrument och innebär en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. Observera att 70% av våra icke-professionella investerares konton förlorar pengar vid derivathandel. Du bör överväga huruvida du förstår hur derivat fungerar och om du har råd att ta risken att förlora pengar.

Onlineutbildningscenter för handel

Hos LCG är vi passionerade gällande att hjälpa kunder förbättra sin kunskap om handel, och utveckla sin förståelse för marknaderna

Handel med derivat innebär höga risker och kanske inte passar alla.
Understanding the Consumer Price Index

Lär dig mer om vad KPI (inflation) är, hur det påverkar din handelsstrategi och dess betydelse som en nyckelindikator för marknaderna.

Du kommer också att upptäcka faktorer som påverkar KPI och hur rörelser i inflationen kan påverka centralbankens policy.

Analysera faktorer som påverkar marknadsförväntningarna, inklusive utbuds- och efterfrågedynamik, valutapriser och finans- och strukturåtgärder.