Derivat är komplexa instrument och innebär en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. Observera att 69% av våra icke-professionella investerares konton förlorar pengar vid derivathandel. Du bör överväga huruvida du förstår hur derivat fungerar och om du har råd att ta risken att förlora pengar.

Onlineutbildningscenter för handel

Hos LCG är vi passionerade gällande att hjälpa kunder förbättra sin kunskap om handel, och utveckla sin förståelse för marknaderna

Handel med derivat innebär höga risker och kanske inte passar alla.
Analysis: technical vs fundamental

Lär dig att förstå de viktigaste skillnaderna mellan teknisk och fundamental analys samt användningen av indikatorer, oscillatorer, stöd- och motståndslinjer och glidande medelvärden. Förstå mer om vilka typer av indikatorer fundamentala handlare analyserar, såsom viktiga ekonomiska informationssläpp, stora ekonomiska/politiska händelser och nyhetsflöden.