Onlineutbildningscenter för handel

Hos LCG är vi passionerade gällande att hjälpa kunder förbättra sin kunskap om handel, och utveckla sin förståelse för marknaderna

Handel med derivat innebär höga risker och kanske inte passar alla.
Understand the Relative Strength Index
In this video you will learn the basics of how to use another popular technical indicator called the Relative Strength Index (also known as RSI). By the end of the video, you will understand how to use the RSI to identify potential overbought and oversold conditions, useful when trying to establish potential entry and exit points for trades.