Derivat är komplexa instrument och innebär en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. Observera att 78% av våra icke-professionella investerares konton förlorar pengar vid derivathandel. Du bör överväga huruvida du förstår hur derivat fungerar och om du har råd att ta risken att förlora pengar.

Vad är hävstång inom valuta?

Finansiell hävstång gör att valutahandlare kan kontrollera marknadsplaceringar som är mycket större än deras initiala investering. Effektivt tas finansiell hävstång i form av ett lån som handlaren tar från mäklaren, som hjälper dem att investera på den utländska valutamarknaden utan att behöva placera en stor del av sitt eget kapital.

VARFÖR ÄR FINANSIELL HÄVSTÅNG NÖDVÄNDIGT?

Traditionelltvar investeringar på valutamarknaden enbart tillgängliga för stora finansinstitutioner och individer med stora förmögenheter. Detta beror på att för att kunna göra betydande vinster på relativt små rörelser på valutamarkaden, behöver en handlare investera ett större kapital – något som småinvesterare normalt sätt inte har möjlighet att göra.

Genom internet och andra tekniska framsteg är nu valutamarknaden tillgänglig för alla bekvämt hemifrån. Den dagliga handelsvolymen på valutamarknaderna har vuxit enormt under det senaste årtiondet, då ett ökande antal småinvesterare gått in på marknaden. Tillgängligheten på derivat på valuta, såsom Contract for Difference (CFD:er) som låter handlare spekulera på huruvida valutor kommer att stiga eller falla utan att äga den underliggande tillgången, har gett bränsle åt den här exponentiella tillväxten.

Finansiell hävstång är en viktig aspekt på handelsderivat som CFD:er, som låter investerare gå in på marknaden med relativt litet startkapital. Med finansiell hävstång kan en affär som vanligtvis skulle krävt en investering på $100 000 placeras med enbart $1 000. Detta har gjort det möjligt för blivande investerare som tidigare inte kunde uppfylla minimikraven för att gå in på marknaden, att börja investera i utländsk valuta.

HUR FUNGERAR FINANSIELL HÄVSTÅNG?

HUR FUNGERAR FINANSIELL HÄVSTÅNG?

Finansiell hävstång uttrycks som ett förhållande, till exempel 1:1, 1:10 eller 1:100. Beloppet på hävstången som används och en handlares initiala investering avgör storleken på affären de kan kontrollera. Om en initial investering till exempel är $1 000, skulle varierande nivåer på den finansiella hävstången ha följande effekter på affärsstorleken tillgänglig för en investerare:

HÄVSTÅNG AFFÄRSSTORLEK
1:1 (Ingen hävstång) $1,000
1:5 $5,000
1:10 $10,000
1:20 $20,000
1:50 $50,000
1:100 $100,000

Som tabellen ovan visar, ju högre hävstång som använs, desto större är affärsstorleken en investerare kan kontrollera. Även om användandet av hävstång kan vara förmånligt för en handlare, involverar det även risker. För att få en ordentlig förståelse för hur finansiell hävstång kan både öka vinsten och leda till stora förluster, måste en handlare först förstå marginalkonceptet.

VAD ÄR MARGINAL?

VAD ÄR MARGINAL?

Marginal är i grunden insatsen som krävs för att använda finansiell hävsång. Detta blir det belopp som en investerare måste ha på sitt konto och som reserveras när en affär öppnas med hävstång. Marginalbeloppet som krävs beror på storleken på affären som placeras och hävstången som används. Om affärsstorleken är 1 standard lot ($100 000), skulle marginalen som krävs ändras enligt följande, baserat på hävstången som används:

HÄVSTÅNG MARGINALKRAV
1:1 100%
1:5 20%
1:10 10%
1:20 5%
1:50 2%
1:100 1%

Som visas i ovanstående tabell, ju högre finansiell hävstång som används, desto lägre marginal krävs för att öppna en placering på marknaden. Så om en investerare vill öppna en marknadsplacering på 1 standard lot ($100 000) med finansiell hävstång på 1:50, skulle denne behöva ha $2 000 på sitt konto, vilket skulle användas som marginal.

FÖRDELARNA OCH RISKERNA MED FINANSIELL HÄVSTÅNG

Som tidigare nämndes är finansiell hävstång förmånligt för småinvesterare, särskilt för de som har mindre kapital att investera. Att använda hävstång kan öka den potentiella vinsten en investerare kan göra men medför också en viss risk och kan leda till större förluster.

Handlare som går in på marknaden underkapitaliserade och överbelånade kan snabbt se sin investering försvinna vid de minsta marknadsrörelserna. På grund av marginalen som krävs för att garantera en hävstångsplacering skulle en handlare som satsar på hög hävstång och bara investerarar ett litet kaptal se om inte hela så åtminstone stora delar av investeringen reserveras som marginal. Detta innebär att om marknaden skulle röra sig mot investeraren, skulle denne kunna förlora allt sitt investerade kapital i en enda affär.

Därför är det av största vikt att investerre som går in på marknaden för första gången har en djupgående förståese för både hävstång och marginal, liksom hur valutamarknaden fungerar, innan den första placeringen görs. En tydlig riskhanteringsstrategi är ocksånödvändig, innefattande användningen av lämpliga hävstångsnivåer baserat på tillgängligt kapital, liksom användningen av Stop Loss och Take Profit-nivåer. Slutligen rekommenderas alltid att nybörjare startar ett handelskonto på ett Demo-konto innan investeringar görs med riktiga pengar, då detta möjliggör för dem att få en känsla för marknaden och att utveckla handelsstrategier, utan att riskera något av sitt eget kapital.

Varför handla valutor med LCG?

Fler än 60 valutapar att handla
Fler än 60 valutapar att handla
Låga spreads från 0.8 pips
Låga spreads från 0.8 pips
Överlägsen orderexekvering
Överlägsen orderexekvering
Djup likviditet från toppbanker
Djup likviditet från toppbanker