Derivat är komplexa instrument och innebär en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. Observera att 71% av våra icke-professionella investerares konton förlorar pengar vid derivathandel. Du bör överväga huruvida du förstår hur derivat fungerar och om du har råd att ta risken att förlora pengar.

Vad är finansiell spread betting?

Finansiell spread betting är en flexibel form av derivathandel som låter investerare spekulera på huruvida värdet på ett instrument kommer att stiga eller falla, utan att äga den underliggande tillgången. Vinster som görs från finansiell spread betting är skattefria* och undantagna stämpelskatt.

HUR SPREAD BETTING FUNGERAR

Finansiell spread bettng fungerar något annorlunda än andra former av onlinehandel. Istället för att köpa eller sälja stora mängder valuta eller ett antal aktier, investerar traders i ett specifikt belopp på det instrument de handlar med. Detta är känt som en "stake". För att beräkna vinster och förluster, måste investerare multiplicera sin stake med hur mycket marknaden rör sig i en given riktning.

Vid finansiell spread betting väljer investeraren först det instrument som ska handlas med och avgör när dess värde kommer att stiga eller falla. Sedan väljer de storleken på sin stake, med andra ord hur mycket kapital de är villiga att investera per rörelsepunkt på marknaden. Efter att tillämpat tydlig riskhantering kan en investerare göra sin placering.

SPREAD BETTING EXEMPEL #1 – GÅ LÅNGT (KÖPA)

SPREAD BETTING EXEMPEL #1 – GÅ LÅNGT (KÖPA)

En investerare beslutar sig för att satsa på valutaparet GBP/USD som handlas till ett pris på 1.32900 och ett säljpris på 1.32880. Genom att sätta en stake på £10 per rörelsepunkt, öppnar en investerare en lång placering på paret.

GBP/USD stiger sedan till ett säljpris på 1.32950 och handlaren stänger placeringen för att låsa in avkastningen. Eftersom detta är finansiell spread betting, kan vinsten från denna affär sedan beräknas genom att multiplicera skillnaden mellan öppningsköppriset och stängningssäljpriset (1.32950 – 1.32900 = 0.0005) för stake (£10). Så den totala vinsten från den här affären skulle vara £50.

SPREAD BETTING EXEMPEL #2 – GÅ KORT (SÄLJA)

SPREAD BETTING EXEMPEL #2 – GÅ KORT (SÄLJA)

I det här exemplet på spread betting beslutar en investerare att göra en spread bet på Facebook-aktier, vilka handlas till ett säljpris på 187.620 och ett köppris på 187.710. Investeraren tror att priset kommer att falla, och sätter en stake på £5 och öppnar en kort placering.

Dessvärre rör sig marknaden mot investeraren vid det här tillfället. Köppriset stiger till 187.820 och investeraren stänger sin placering. Förlusten från den här affären beräknas genom att multiplicera skillnaden mellan stängningsköppriset och öppningssäljpriset (187.820 – 187.620 = 0.2) för stake (£5). Den totala försluten på den här affären skulle bli £100.

FINANSIELL SPREAD BETTING JÄMFÖRT MED DERIVATHANDEL

Både finansiell spread betting och derivathandel är former av hävstångsderivathandel som låter investerare spekulera på värdet på instrument från en mängd globala marknader, utan att äga de underliggande tillgångarna. Huvudegenskaperna för varje visas i tabellen nedan:

FINANSIELL SPREAD BETTING DERIVATHANDEL
Hur det fungerar Handla med ett monetärt belopp (stake i £) per prispunktrörelse Handla med mängder av valutor och råvaror eller ett antal aktier
Vinst-och förlustberäkning Multiplicera stake genom hur många punkter marknaden rör sig Multiplicera placeringsstorleken med antalet pips som förloras eller vinns
Hävstång Ja Ja
Skattefria vinster* Ja Nej
Undantag från stämpelskatt Ja Ja
Gå lång och gå kort Ja Ja
Handla 24/5 Ja Ja
Riskhantering (S/L och T/P) Ja Ja

FÖR VEM LÄMPAR SIG SPREAD BETTING?

Finansiell spread betting är en hävstångsprodukt och kan potentiellt vara en lönsam investeringsmetod, även om den innehåller en visst risk. Därför är den mer lämplig för investerare som:

  • Har en viss erfarenhetsnivå på finansmarknaderna
  • Är intresserade av skattefria* vinster som är undantagna från stämpelskatt
  • Kan vilja sprida sina portföljer
  • Är mer intresserade av möjligheter på kortsiktiga marknader

Varför spread bet hos LCG?

Över 7 000 instrument
Över 7 000 instrument
Skattefria* vinster
Skattefria* vinster
Konkurrenskraftig prissättning
Konkurrenskraftig prissättning
Överlägsen exekvering
Överlägsen exekvering

*Skattelagstiftningen beror på individuella förutsättningar