Derivat är komplexa instrument och innebär en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. Observera att 78% av våra icke-professionella investerares konton förlorar pengar vid derivathandel. Du bör överväga huruvida du förstår hur derivat fungerar och om du har råd att ta risken att förlora pengar.

Fördelar och nackdelar med derivathandel

Contracts for Difference, eller CFD:er som de vanligtvis kallas för, är derivatinstrument som möjliggör för traders att spekulera bland ett brett utbud av finansmarknader, utan att direkt äga den underliggande tillgången. Kontraktet som refereras är ett avtal mellan köparen och säljaren att utbyta skillnaden mellan öppnings- och stängningspriset på tillgången som handlas.

VILKA ÄR FÖRDELARNA MED ATT HANDLA MED DERIVAT?

Som derivativa insrument erbjuder Contracts for Difference investerare ett brett utbud av fördelar jämfört med andra mer traditionella investeringsformer.

Handla med stigande och fallande marknader

Med derivat kan handlare spekulera på både stigande och fallande marknader. Det betyder att det finns fler tradingalternativ tillgängliga, så avkastningen kan göras genom att både köpa och sälja Contracts for Difference på ett brett utbud av finansiella insrument. Som exempel, när en investerare köper företagsandelar eller aktier, kan vinsten endast uppnås om de stiger i pris. I jämförelse med derivat kan en investerare även tjäna på att sälja aktier om de tror att företagets aktievärde kommer att falla.

Handla med stigande och fallande marknader
Handla med stigande och fallande marknader

Investera på en stor mängd marknader

Genom att registrera sig hos en CFD-mäklare som LCG (LCG) har traders möjligheten att investera på en stor mängd marknader genom en onlinehandelsplattform. Från ett enda konto har traders tillgång till Contracts for Differense på valuta, aktier, index, ädelmetaller, råvaror, obligationer och ETF:er, vilket ger ett stor utbud av investeringsmöjligheter.

INVESTERA PÅ EN STOR MÄNGD MARKNADER

Handla på marginal

Genom att använda finansiell hävstång, har investerare möjlighet att handla på marknader med en liten initial insats. I huvudsak hävstångshandlingar som ett lån som en trader tar från sin mäklare, gör det möjligt att kontrollera större derivatplaceringar på marknaden genom att investera ett mindre belopp på kapital, vilket reserveras som marginal. Detta gör derivathandel mer tillgångligt och kostnadseffektivt än andra investringsmetoder.

Ingen stämpelskatt

En annan anedning att derivathandel kan vara mer kostnadseffektivt än andra former av investeringar är att när man handlar med derivat finns ingen skyldighet att betala stämpelskatt. Eftersom CFD:er är derivatinstrument äger inte investeraren den underliggande tillgången, och därför kan inte stämpelskatt tillämpas.

INGEN STÄMPELSKATT

VILKA ÄR NACKDELARNA MED DERIVATHANDEL?

Även om det finns ett antal fördelar med derivathandel, måste en investerare även helt förstå riskerna som är involverade vid handel med finansiella derivat.

Hävstång kan bli ett dubbeleggat svärd

Att handla på marginal gör det möjligt för investerare att öppna en derivtplacering på marknaden med en mindre initial insats men det medför även en viss risknivå. Om en handlare går in på marknaden underkapitaliserad och överbelånad, kan även den minsta prisrörelse sopa bort hela invsterigen. Därför är det avgörande att en investerare helt förstår hur derivathandel fungerar och har en tydligt riskhanteringsstrategi på plats innan placeringen görs.

Kostnader kan växa på lång sikt

Även om derivathandel kan vara en kostnadseffektiv metod för investering på finansmarknaden, kan kostnaden öka över tid om positionerna lämnas öppna under längre perioder och inte hanter

Risk Varning: Handel med Contracts for Difference (CFD) medför hög risk för ditt kapital och kan resultera i förluster som överskrider din ursprungliga insättning. CFD-handel är inte lämpligt för alla, så därför bör du försäkra dig om att du förstår vilka risker det innebär. LCG Capital Markets Limited (LCG BHS) är ett företag registrerat under Republiken av Bahamas under registreringsnummer: 200271 B. LCG BHS är auktoriserat och reglerat av Securities Commision of Bahamas (SCB) med registreringsnummer: SIA-F194. Den registrerade adressen för LCG BHS är: Sassoon House, Shirley Street and Victoria Avenue, Nassau på ön New Providence, P.O.BOX SS-5383, Bahamas. Vänligen läs noggrant den relevanta Risk Varningen, tillgänglig hrä Juridisk Information

Affiliate Regler:
LCG Limited- Financial Conduct Authority (FCA no. 182110)
LCG (Cyprus) Limited- Cyprus Securities and Exchange Commission (License No. 341/17)

Informationen på denna webbplats riktar sig inte till personer i följande länder: Australien, Belgien, Kanada, Nya Zeeland, Singapore och USA och är inte avsedd att distribueras till eller användas av någon person i något land eller jurisdiktion där sådan distribution eller användning skulle strida mot lokal lagstiftning eller reglering.

Webbsidan www.lcg.com/int/ hålls efter av LCG Limited (hädanefter nämnd 'LCG LTD'). LCG LTD är ett företag registrerat i England och Wales med registreringsnummer: 3218125. . LCG är auktoriserat och reglerat av Financial Conduct Authority (FCA) med referensnummer: 182110. LCG LTD, LCG Int. och LCG BHS är dotterbolag till LCG. LCG Int. driver webbsidan https://int-my.lcg.com. LCG (INT) LIMITED OU är ett dotterbolag till LCG Int. Limited ("bolaget") och agerar som betalningshanterare åt bolaget.