Obracaj odpowiedzialnie

Zrozum zagrożenia

Kontrakty na Różnice Kursowe (CFD) to finansowe produkty pochodne oparte na mechanizmie dźwigni finansowej, dzięki którym inwestorzy mogą spekulować na temat cen (spadków lub wzrostów) aktywów bazowych na globalnych rynkach, takich jak akcje, indeksy, towary. Inwestor nie posiada wtedy samego aktywa bazowego, jedynie CFD. Z powodu ryzykownej natury obrotu produktami finansowymi z dźwignią finansową, istnieje ryzyko, że potencjalne straty przewyższą depozyt.

W LCG kładziemy nacisk na edukację i chcemy, aby każdy klient zrozumiał wszelkie zagrożenia związane z obrotem i mógł podejmować decyzje handlowe w oparciu o wszystkie niezbędne informacje.

Jeśli jesteś początkującym inwestorem na rynku, zalecamy otwarcie rachunku demo LCG, na którym możesz nauczyć się podstaw obrotu na rynku finansowym bez żadnego ryzyka.

 

O dźwigni finansowej

CFD to produkt oparty na mechanizmie dźwigni finansowej - oznacza to, że możesz zagwarantować sobie istotną ekspozycję na rynku, wpłacając tylko niewielką kwotę w stosunku do wartości Twojej całej transakcji.

Jednak dźwignia finansowa działa w dwie strony. Oznacza to, że możesz liczyć na zysk, gdy rynek zmierza w pożądanym przez Ciebie kierunku, lecz jeśli ceny zmierzają w odwrotną stronę, to Twoje straty będą także powiększone o wartość dźwigni, co oznacza, że możesz stracić więcej od swojego depozytu. 

Jeśli jesteś początkującym inwestorem i nie znasz jeszcze działania dźwigni finansowej, zalecamy otwarcie rachunku demo LCG, na którym możesz nauczyć się podstaw takiego obrotu.

Skuteczne zarządzanie ryzykiem

Skuteczne zarządzanie ryzykiem jest niezbędne w obrocie. Bez względu na to, czy jesteś nowy na rynku, czy może masz już wielkie doświadczenie w obrocie, nie można przecenić wagi odpowiedniego zarządzania ryzykiem. Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych czynników, które należy wziąć pod uwagę w zarządzaniu ryzykiem i środkami: 

  • Obracaj tylko takimi kwotami, na których stratę możesz sobie pozwolić.
  • Używaj zleceń "stop loss". Na platformie LCG Trader możesz wykonać ten krok podczas składania transakcji. Oferujemy kilka różnych narzędzi dotyczących stop lossów. Dzięki automatycznemu zleceniu, które ogranicza Twoje straty w momencie, gdy rynek zmierza w niepożądanym przez Ciebie kierunku, możesz skutecznie zarządzać swoim ryzykiem.
  • Ryzykuj w każdej transakcji tylko niewielką część swojego kapitału do obrotu. Oznacza to, że jedna transakcja nie powinna mieć zdecydowanego negatywnego wpływu na saldo Twojego rachunku.
  • Planuj, kiedy chcesz zamknąć pozycję z zyskiem. Na platformie LCG Trader możesz ustawić zlecenie ‘take profit’ w momencie składania transakcji. Oznacza to, że gdy cena rynkowa osiągnie pożądany przez Ciebie poziom, Twoja transakcja zostanie zrealizowana automatycznie, bez względu na to, czy jesteś akurat zalogowany czy nie.

 

Podczas obrotu CFD w LCG masz dostęp do wielu narzędzi do zarządzania ryzykiem. Pomogą Ci one w zarządzaniu swoją ekspozycją na ryzyko i ograniczaniu strat nawet przed złożeniem faktycznej transakcji.