Information Letter to the clients of LCG Capital Markets Limited (a.k.a. “FlowBroker”)

LCG Capital Markets Limited (additional trade name “FlowBroker”) is wholly owned by FlowBank SA, a Swiss Regulated entity until June 13, 2024. On that date, the Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA) opened bankruptcy proceedings against FlowBank SA. FINMA appointed Walder Wyss SA, succursale de Genève, 14 rue du Rhône, P.O Box, 1211 Geneva 3 as bankruptcy liquidators (the Liquidators). The place of jurisdiction for the bankruptcy is FlowBank SA head office in Geneva. This has effectively stopped FlowBank SA operations.

LCG Capital Markets Limited maintains funds with accounts at FlowBank SA. Due to significant agreements between LCG Capital Markets Limited and FlowBank SA, the appointment of the Liquidators has currently made it impossible for LCG Capital Markets Limited to carry out its operations.

We draw reference to section 25 of our Terms and Conditions, which provides as follows:

FORCE MAJEURE EVENTS We may, in our reasonable opinion, determine that an emergency or an exceptional market condition exists which may prevent us from performing any or all of our obligations (a Force Majeure Event). Following the occurrence of a Force Majeure Event, we will inform BHS (ourselves) and take reasonable steps to inform you.

Force Majeure Events includes the following events: (i) any act, event or occurrence (including any strike, riot or civil commotion, industrial action, acts and regulations of any governmental or supra national bodies or authorities) that, in our reasonable opinion, prevents us from maintaining an orderly market in one or more of the indices/markets in respect of which we ordinarily accept transactions;

At the time of this writing, LCG Capital Markets Limited has engaged the Liquidators. We will update you as more information becomes available to us. For any additional inquiries, clients can continue to contact Customer Support at Email: customerservices.bhs@lcg.com.

We sincerely apologize for the inconvenience this has caused.

Handel CFD jest złożoną kwestią i wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty kapitału z powodu dźwigni finansowej. Należy pamiętać, że 71% naszych kont inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD. Należy zastanowić się, czy zrozumiałe jest działanie CFD i czy można sobie pozwolić na ponoszenie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Czym są finansowe spekulacje na opcjach binarnych?

Spekulacje finansowe na opcjach binarnych to elastyczna forma obrotu instrumentami pochodnymi, która pozwala inwestorom na spekulowanie co do możliwego wzrostu lub spadku wartości instrumentu bez brania odpowiedzialności za bazowy składnik aktywów. Zyski z finansowych spekulacji na opcjach binarnych są zwolnione z podatków* i opłaty skarbowej.

JAK FUNKCJONUJĄ SPEKULACJE NA OPCJACH BINARNYCH?

Finansowe spekulacje na opcjach binarnych działają trochę inaczej niż inne formy handlu przez Internet. Zamiast kupować lub sprzedawać duże ilości walut lub wiele akcji inwestorzy inwestują w konkretną ilość instrumentu, którym obracają. Nazywa się to „stawką”. Aby obliczyć zysk i stratę, inwestorzy muszą pomnożyć swoją stawkę przez wartość zmiany rynku w danym kierunku.

Podczas finansowych spekulacji na opcjach binarnych inwestorzy najpierw wybiorą instrument, którym chcą obracać, i zdecydują, czy ich zdaniem jego wartość wzrośnie czy spadnie. Następnie wybiorą wielkość swojej stawki, czyli wielkość kapitału, jaki chcą zainwestować według punktu zmiany na rynku. Po zastosowaniu należytego zarządzania ryzykiem inwestor następnie złoży transakcję.

SPEKULACJE NA OPCJACH BINARNYCH — PRZYKŁAD 1 — POZYCJA DŁUGA (KUPNO)

SPEKULACJE NA OPCJACH BINARNYCH — PRZYKŁAD 1 — POZYCJA DŁUGA (KUPNO)

Inwestor decyduje się na opcję binarną dla pary walut GBP/USD, której obrót przebiega po cenie zakupu 1,32900 i cenie sprzedaży 1,32880. Ustanawiając stawkę 10 GBP na punkt zmiany, inwestor otwiera dla pary długą pozycję.

GBP/USD następnie wzrasta do ceny sprzedaży 1,32950 i inwestor zamyka pozycję, aby zablokować zarobiony zysk. Ponieważ chodzi o finansowe spekulacje na opcjach binarnych, zysk z tej transakcji zostałby następnie obliczony poprzez pomnożenie różnicy pomiędzy ceną zakupu na otwarciu i ceną sprzedaży na zamknięciu (1,32950 − 1,32900 = 0,0005) według stawki 10 GBP. Zatem całkowity zysk w przypadku tej transakcji wyniósłby 50 GBP.

SPEKULACJE NA OPCJACH BINARNYCH — PRZYKŁAD 2 — POZYCJA KRÓTKA (SPRZEDAŻ)

SPEKULACJE NA OPCJACH BINARNYCH — PRZYKŁAD 2 — POZYCJA KRÓTKA (SPRZEDAŻ)

W tym przykładzie spekulacji na opcjach binarnych inwestor decyduje się na opcję binarną dla akcji firmy Facebook, których obrót przebiega po cenie sprzedaży 187,620 i cenie zakupu 187,710. Wierząc, że cena akcji tej firmy spadnie, inwestor ustawia stawkę 5 GBP i otwiera krótką pozycję.

Niestety tym razem rynek działa na jego niekorzyść. Cena kupna wzrasta do 187,820 i inwestor zamyka pozycję. Strata z tej transakcji zostałaby następnie obliczona poprzez pomnożenie różnicy pomiędzy ceną zakupu na zamknięciu i ceną sprzedaży na otwarciu (187,820 − 187,620 = 0,2) według stawki 5 GBP. Całkowita strata w przypadku tej transakcji wyniosłaby 100 GBP.

FINANSOWE SPEKULACJE NA OPCJACH BINARNYCH A HANDEL CFD

Zarówno finansowe spekulacje na opcjach binarnych, jak i handel CFD to formy handlu pochodnymi instrumentami lewarowanymi pozwalające inwestorom na spekulowanie na wartości instrumentów na wielu rynkach globalnych bez brania odpowiedzialności za bazowe składniki aktywów. Główne funkcje obu możliwości widać w poniższej tabeli:

SPEKULACJE NA FINANSOWYCH OPCJACH BINARNYCH HANDEL KONTRAKTAMI CFD
Jak to funkcjonuje? Handel kwotą pieniężną (stawką w GBP) na punkt, o jaki zmieni się cena Handel wieloma walutami i towarami lub wieloma akcjami
Obliczanie zysku i straty Pomnożenie stawki przez liczbę punktów, o jaką zmieni się cena na rynku Pomnożenie wielkość pozycji przez liczbę straconych lub zyskanych pips
Dźwignia Tak Tak
Zyski nieopodatkowane* Tak Nie
Zwolnienie z opłaty skarbowej Tak Tak
Długa i krótka pozycja Tak Tak
Obrót 24/5 Tak Tak
Zarządzanie ryzykiem (S/L i T/P) Tak Tak

DLA KOGO ODPOWIEDNIE SĄ SPEKULACJE NA FINANSOWYCH OPCJACH BINARNYCH?

Finansowe spekulacje na opcjach binarnych to produkt lewarowany, który może potencjalnie stanowić rentowną metodę inwestowania, chociaż wiąże się z nią pewne ryzyko. W istocie mogą być one bardziej odpowiednie dla inwestorów, którzy:

  • mają pewien poziom doświadczenia na rynkach finansowych;
  • są zainteresowani zyskami nieopodatkowanymi* i nieobciążonymi opłatami skarbowymi;
  • mogą być zainteresowani zróżnicowaniem swoich portfolio;
  • są w większym stopniu zainteresowani krótkoterminowymi szansami rynkowymi.

Korzyści ze spekulacji na opcjach binarnych z firmą LCG

Ponad 7000 instrumentów
Ponad 7000 instrumentów
Zyski nieopodatkowane*
Zyski nieopodatkowane*
Konkurencyjne ceny
Konkurencyjne ceny
Doskonała realizacja
Doskonała realizacja

*Przepisy podatkowe zależą od konkretnych okoliczności