Markedsferier

Kalender for helligdager og offisielle dager i verdens finansmarkeder

Trading med CFD har høy risiko og er kanskje ikke egnet for alle.