Læringssenter for online handel

På LCG er vi forpliktet til å hjelpe våre kunder til å forbedre sine kunnskaper om handel og utvide deres kunnskap om markedene

Trading med CFD har høy risiko og er kanskje ikke egnet for alle.
Understanding fundamental analysis

Forståelse av grundleggende makroanalyse og nøkkelindikatorer, som tradere arbejder med, herunder arbeidsmarkedet, økonomisk vekst, handel, boligdata og detaljhandel.