CFDer er komplekse instrumenter og innebærer høy risiko for at tapene øker raskt grunnet giring. Vennligst merk at 78% av våre privatkundekontoer taper penger når de handler CFDer. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFD fungerer og om du har råd til å risikere å tape penger.

Hva er giring i forex?

Finansiell giring lar private valutatradere kontrollere markedsposisjoner som er mye større enn deres opprinnelige investering. Finansiell giring skjer i form av et slags lån som en trader tar opp hos sin megler, for på den måten å investere i valutamarkedet uten å behøve å stille opp med store beløp egne midler.

HVORFOR TRENGER MAN FINANSIELL GIRING?

Tradisjonelt sett var investeringer i valutamarkedet forbehold de store finansinstitusjoner og formuende personer. Dette skyldes at for å tjene betydelige beløp på de relativt små daglige bevegelser i valutamarkedet, må man investere et stort beløp - noe privatkunder normalt sett ikke har muligheter til.

Etter at internett og andre viktige teknologiske fremskritt kom, har dette imidlertid blitt endret, og valutamarkedet er tilgjengelig for alle fra sofakroken i eget hjem. De daglige handelsvolumene på valutamarkedet har vokst eksponensielt det siste tiåret, ettersom en økende mengde private investorer har gått inn i markedet. Tilgjengeligheten av derivater på valuta, som CFDer, gjør det mulig for tradere å satse på at valutaer skal stige eller falle, uten at man behøver å eie de underliggende aktiva, er noe som har drevet denne eksponensielle veksten.

Finansiell giring er et viktig aspekt når man handler derivater som CFDer, ettersom det gjør det mulig for investorer å gå inn i markedet selv med relativt lite startkapital. Ved hjelp av finansiell giring kan en handel som normalt hadde trengt en investering på 100 000 USD utføres med bare 1 000 USD. Dette har gjort det mulig for folk som ønsker å være investorer, og som før ikke var i stand til å tilfredsstille minimumskravene for å gå inn i markedet, til å begynne å investere i valutamarkedet.

HVORDAN FUNGERER FINANSIELL GIRING?

HVORDAN FUNGERER FINANSIELL GIRING?

Finansiell giring uttrykkes som et forholdstall, for eksempel 1:1, 1:10, 1:100 Mengden giring som brukes samt investorens initielle investering avgjør størrelsen på handler som de vil kunne kontrollere. Med en opprinnelig investering på 1 000 USD, vil ulike grader av giring få følgende effekt på størrelsen på handelen som er tilgjengelig for en investor:

GIRING STØRRELSE PÅ HANDEL
1:1 (Ingen giring) $1,000
1:5 $5,000
1:10 $10,000
1:20 $20,000
1:50 $50,000
1:100 $100,000

Som du kan se fra tabellen over, jo høyere giring, desto større handel som kan kontrolleres av en investor. Selv om bruk av giring har fordeler for en trader, innebærer det også risiko. For å få en dyp forståelse av hvordan finansiell giring kan øke både gevinster og lede til større tap, må en trader først forstå hva margin er.

HVA ER MARGINER?

HVA ER MARGINER?

Margin er i grunn det innskuddet som kreves for å handle med finansiell giring. Det er altså et beløp som en investor må ha på sin konto som vil være reservert når de åpner en handel med giring. Beløpet som kreves i margin avhenger av størrelsen på handelen som legges inn og giringen som brukes. Med bruk av en størrelse på handelen på 1 standard post (100 000 USD), vil den påkrevde margin med grunnlag i forskjellige nivåer med giring bli:

GIRING MARGIN SOM KREVES
1:1 100%
1:5 20%
1:10 10%
1:20 5%
1:50 2%
1:100 1%

Som man kan se fra tabellen over, desto høyere giring som brukes, desto lavere margin kreves for å åpne en posisjon i markedet. Om en investor ønsker å åpen en posisjon i markedet på 1 standard post (100 000 USD) med en finansiell giring på 1:50, så vil vedkommende trenge 2 000 USD på sin konto, som ville brukes som margin.

FORDELER OG RISISKO VED FINANSIELL GIRING

Som tidligere nevnt er det fordeler ved giring for private tradere, spesielt de som har mindre kapital til investeringer. Selv om giring kan øke de potensielle gevinster som en investor kan tjene, innebærer det imidlertid også en viss risiko og kan lede til større tap.

Tradere som går inn i markedet med underkapitalisering og overgiring kan fort se at deres investering forsvinner ved de minste prisbevegelser. På grunn av marginene som kreves som garanti for en giret posisjon, kan en trader som velger høy giring og bare investerer litt kapital oppleve at mesteparten av, om ikke all, deres kapital reserveres som margin. Dette betyr at dersom markedet beveger seg imot, kan de komme til å tape all sin investert kapital på en enkel handel.

Slik sett er det av ytterste viktighet at investorer som ønsker å gå inn i markedet for første gang har en god forståelse av både giring og margin, og hvordan valutamarkedene fungerer, før de legger inn sin første ordre. En solid risikostyringsstrategi er også nødvendig, noe som inkluderer bruk av egnede nivåer på giring på den tilgjengelige kapital, samt bruk av nivåer for stopp loss og gevinstsikring. Avslutningsvis er det alltid å anbefale at nybegynnere starter trading med en demokonto før de investerer virkelige penger, d dette vil la dem få følelsen av markedet og utvikle sin tradingstrategi, uten å risikere sine midler.

Hvorfor handle FX med LCG

60+ valutapar å handle
60+ valutapar å handle
Lave spreader fra 0,8 basispunkter
Lave spreader fra 0,8 basispunkter
Overlegen ordreutførelse
Overlegen ordreutførelse
Dyp likviditet fra de fremste banker
Dyp likviditet fra de fremste banker