CFDer er komplekse instrumenter og innebærer høy risiko for at tapene øker raskt grunnet giring. Vennligst merk at 71% av våre privatkundekontoer taper penger når de handler CFDer. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFD fungerer og om du har råd til å risikere å tape penger.

Hva er finansiell spreadbetting?

Posisjonstakning med spreader i finans er en fleksibel måte å handle derivater på som lar investorer satse på om verdien på et instrument vil stige eller falle, uten å ta eierskap på det aktuelle underliggende instrumentet. Gevinster som stammer fra finansiell spreadbetting er skattefrie* og unntatt fra stempelavgift.

HVORDAN SPREADBETTING FUNGERER

Finansiell spreadbetting fungerer litt annerledes enn andre former for online trading. I stedet for å kjøpe eller selge masse valuta eller en antall aksjer, vil tradere investere et bestemt beløp på det instrumentet de handler. Dette er kjent som “stake”. For å beregne gevinst eller tap må man multiplisere deres stake med markedsbevegelsen.

Når man tar en finansiell spreadposisjon må en investor først velge instrumentet de ønsker å handle, for så å bestemme seg for om de tror at det skal stige eller falle i kurs. Videre må man bestemme størrelsen eller stake, med andre ord hvor mye midler de vil investere for hvert prispunkt markedsbevegelse. Etter at man har gjennomført en solid risikostyring, kan investoren plassere en ordre.

SPREADBETTING EKSEMPEL 1 – LONG (KJØP)

SPREADBETTING EKSEMPEL 1 – LONG (KJØP)

En investor bestemmer seg for å ta en spreadposisjon i valutaparet GBP/USD, som handler til en kjøpskurs på 1,32900 og en salgskurs på 1,32880. Ved å selge en stake på 10 GBP per prispunkt med bevegelse, tar investoren en long-posisjon i paret.

GBP/USD stiger så til 1,32950, og traderen stenger sin posisjon for å låse gevinsten. Ettersom dette er finansiell spreadbetting vil gevinsten fra denne handelen beregnes ved å multiplisere forskjellen mellom åpnings-/kjøpsprisen og stengings-/salgsprisen (1,32950 - 1,32900 = 0,0005) med staken (10 GBP). Det betyr at den totale gevinst fra denne handelen ville være 50 GBP.

SPREADBETTING EKSEMPEL 2 – SHORT (SALG)

SPREADBETTING EKSEMPEL 2 – SHORT (SALG)

I dette eksempelet på spreadbetting bestemmer en investor seg for å ta en posisjon på Facebook-aksjen, som handler til en salgskurs på 187,620 og en kjøpskurs på 187,710. Med et syn på at Facebook-aksjen vil falle, setter investoren en stake på 5 GBP åpner en short-posisjon.

Uheldigvis går aksjekursen mot investoren i dette tilfelle. Kjøpskursen stiger til 187,820 og investoren stenger sin posisjon. Tapet fra denne handelen beregnes så ved å multiplisere forskjellen mellom stengingskursen og åpningskursen (187,820 - 187,620 = 0,2) med staken (5 GBP). Det totale tapet fra denne handelen ville være 100 GBP.

FINANSIELL SPREADBETTING VERSUS HANDEL MED CFD

Både finansiell spreadbetting og handel med CFDer er former for trading med girede derivater som lar investorer satse på verdien på instrumenter fra et utvalg globale markeder, uten at man tar eierskap over det underliggende objekt. Hovedegenskapene på hver av disse kan sees i tabellen nedenfor:

FINANSIELL SPREADBETTING HANDEL MED CFD
Hvordan det fungerer Handel med et pengebeløp (stake i GBP) per punkt med prisbevegelse. Handel med masse valutaer og råvarer eller antall aksjer
Beregning av gevinst eller tap Multipliser stake med antall punkter markedsbevegelse Multipliser posisjonsstørrelse med antall basispunkter som er vunnet eller tapt
Giring Ja Ja
Skattefrie gevinster* Ja Nei
Unntatt stempelskatt Ja Ja
Long & Short Ja Ja
Handle 24/5 Ja Ja
Risikostyring (S/L og T/P) Ja Ja

HVEM ER FINANSIELL SPREADBETTING EGNET FOR?

Finansiell spreadbetting er et giret produkt og er en potensiell lønnsom måte å investere på, selv om det innebærer en viss risiko. Slikt sett er det mer egnet for investorer som:

  • Har en viss erfaring fra finansielle markeder
  • Er interessert i skattefrie* gevinster som er unntatt stempelavgift
  • Kan være ute etter å diversifisere sine porteføljer
  • Er mer interessert i kortsiktige muligheter i markedet

Hvorfor spreadbetting hos LCG

7000+ instrumenter
7000+ instrumenter
Skattefrie* gevinster
Skattefrie* gevinster
Konkurransedyktig prising
Konkurransedyktig prising
Overlegen ordreutførelse
Overlegen ordreutførelse

*Skattelovgivning avhenger av personlige forhold